Herinnering – Afwijking van de collectieve vakantiedagen 2019